Polityka prywatności

serwisu LUXURY LOVE

        

obowiązuje od 25.05.2018 r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:         

                          

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu LUXURYLOVE.PL jest Luxury Love Kamila Cierniak, dane kontaktowe:  ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki, NIP: 9492086519, REGON: 368674549, nr telefonu +48 798 777 653, e-mail: sklep@luxurylove.pl.

        

1. Luxury Love Kamila Cierniak przetwarza dane osobowe w celach:

a. świadczenia usługi, prowadzenia konta Użytkownika w serwisie LUXURYLOVE.PL. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b. świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak: np. skontaktowanie się w celu zapytania o Towarach, świadczonych usługach, realizacji umowy.

c. sprzedaży produktów oferowanych przez Luxury Love Kamila Cierniak podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

d. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Luxury Love Kamila Cierniak marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Luxury Love Kamila Cierniak (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z serwisu LUXURYLOVE.PL oraz jest niezbędne do  realizowania umowy o świadczenie usług, w przypadku niepotwierdzenia  danych niemożliwe jest kontynuowanie umowy.

    

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi prowadzenia konta Użytkownika w serwisie, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

      

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

g. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi serwisu LUXURYLOVE.PL,  a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Luxury Love Kamila Cierniak na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO,

h. uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.

     

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Luxury Love Kamila Cierniak z prośbą o udzielenie informacji.

     

7. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

                                                                                 

Ponadto, informujemy, że:

1. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.

 

2. Serwis LUXURYLOVE.PL używa "cookies" w celu personalizacji Usług i treści serwisu.