Polityka prywatności

Serwisu LUXURY LOVE

(obowiązuje od 5.12.2022)

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:     

             

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu LUXURYLOVE.PL jest Luxury Love Kamila Cierniak, dane kontaktowe: ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki, NIP: 9492086519, REGON: 368674549, nr telefonu +48 798 777 653, e-mail: sklep@luxurylove.pl.

    

1. Luxury Love Kamila Cierniak przetwarza dane osobowe w celach:

a. świadczenia usługi, prowadzenia konta Użytkownika w serwisie LUXURYLOVE.PL. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b. świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak: np. skontaktowanie się w celu zapytania o Towarach, świadczonych usługach, realizacji umowy.

c. sprzedaży produktów oferowanych przez Luxury Love Kamila Cierniak podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

d. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Luxury Love Kamila Cierniak marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Luxury Love Kamila Cierniak (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a. Klientów:

1)     imię,

2)    nazwisko,

3)    adres dostawy (ulica, miejscowość, kod pocztowy),

4)    adres e-mail,

5)    numer telefonu; 

b. Sprzedawców: 

1)     imię,

2)    nazwisko,

3)    firma (w przypadku Sprzedawcy będącego Przedsiębiorcą),

4)    nazwa profilu Sprzedawcy,

5)    numer rachunku bankowego,

6)    adres rozliczeniowy (wskazywany w celu wystawienia faktury przez Administratora). 

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z serwisu LUXURYLOVE.PL oraz jest niezbędne do realizowania umowy o świadczenie usług, w przypadku niepotwierdzenia danych niemożliwe jest kontynuowanie umowy.

  

4. Dane osobowe przetwarzane będą:

a. do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Kupującym umowy;

b. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza ze względu na swój uzasadniony interes. 

 

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

a. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi serwisu LUXURYLOVE.PL, a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Luxury Love Kamila Cierniak na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO,

b. w odniesieniu do danych osobowych Kupujących – Sprzedawcy (oraz odpowiednio – w odniesieniu do Sprzedawców – Kupujący) – w wyjątkowych przypadkach związanych z rozpatrywaniem reklamacji lub zwrotów Produktów,

c. uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.

   

6. Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami RODO.

 

7. Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Luxury Love Kamila Cierniak z prośbą o udzielenie informacji.

   

10. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

                                         

Ponadto, informujemy, że:

 

1. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.

 

2. Serwis LUXURYLOVE.PL używa "cookies" w celu personalizacji Usług i treści serwisu.