Zwroty

 

• Sprzedawca będący osobą fizyczną nie jest zobowiązany do przyjmowania zwrotów używanych przedmiotów pochodzących z jego prywatnej kolekcji.

 

• W przypadku gdy Kupujący uważa, że otrzymany produkt nie jest zgodny z opisem, powinien niezwłocznie po jego otrzymaniu (nie później niż w ciągu dwóch dni) zgłosić jego niezgodność z opisem mailowo na adres sklep@luxurylove.pl wraz z uzasadnieniem dlaczego jego zdaniem produkt jest niezgodny z opisem.

Platforma Luxury Love rozpatrzy prośbę w ciągu 2 dni roboczych i prześle swoją decyzję mailowo. 

 

W przypadku jeśli prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, Platforma Luxury Love poprosi o zwrot Produktu niezwłocznie, a maksymalnie w ciągu max. 2 dni roboczych. Produkt musi zostać zwrócony w takim samym stanie, w jakim został otrzymany: nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania oraz musi mieć przyczepione wszystkie metki i oznaczenia z jakimi został dostarczony.

Koszt produktu pomniejszony o koszty wysyłki zostanie zwrócony Kupującemu w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania produktu przez Platformę Luxury Love. 

 

• Sprzedawcy prowadzący działalność gospodarczą są zobligowani do opublikowania własnej polityki zwrotów.

 

Reklamacje

 

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji produktu.

 

 

Reklamację możesz złożyć:

 

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@luxurylove.pl.

 

W opisie reklamacji podaj:

 

- jakiego produktu dotyczy reklamacja,

 

- nieprawidłowości związane z zakupionym produktem oraz datę i okoliczności ich wystąpienia,

 

- swoje dane kontaktowe.

Reklamowany produkt musi mieć przyczepione wszystkie metki i zabezpieczenia z jakimi został dostarczony. 

Reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji będzie niezbędne dostarczenie reklamowanego produktu, poprosimy Cię o przesłanie produktu na wskazany adres.