Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Luxury Love Kamila Cierniak, ul. Wojska Polskiego 16a, 42-240 Rudniki.

 

2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Luxury Love Kamila Cierniak z prośbą o udzielenie informacji.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

 

5.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.